Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

En introduktionskurs om
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.


Logga in Skapa konto


Läs mer om uppdateringar som gjorts i kursen.
Bild

Kursen är ett utmärkt verktyg för att skaffa sig övergripande kunskap om ämnet. Som blivande socionom är det särskilt viktigt att bredda sin förståelse och definition av våld för att frångå stereotypa bilder. Kursens upplägg med olika kapitel är smidigt och flexibelt.

Sanna Frykman
Socionomstuderande, Mittuniversitetet

Bild

Alla anställda ska gå webbkursen. Utsattheten för våld finns överallt, i alla samhällsklasser, och därför ska alla i vår kommun ha samma kunskap om våld i nära relationer.

Jonna Welander
Samordnare relationsvåldsteamet, Karlshamns kommun

Bild

Det känns så viktigt att vi på BUP förstår vilken roll vi kan spela för våldsutsatta, att vi kan ställa frågor och upptäcka våldet. Barnen kommer inte att berätta om vi inte frågar dem och de kan inte vänta. Vi måste agera; webbkursen har hjälpt oss i detta arbete

Ann Björch
kurator, barn- och ungdomspsykiatrin, Region Jämtland/Härjedalen

Att använda kursen

Bild

För att använda kursen måste du skapa ett konto. Kursen fungerar både på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Bild

Kursen tar ungefär två till tre timmar att genomföra. Genom att du har skapat ett konto kan du när som helst pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Bild

Du får också ett innehåll som är anpassat efter din yrkesroll och dina förkunskaper. Du kan även göra kursen i grupp.

Bild

Du kan även göra kursen i grupp. Det finns ett anpassat gruppspår som du kan byta till (i kursen) och en manual med färdiga lektioner att använda.

Tack så mycket!

Du har nu skapat ett konto och kan börja använda utbildningen. Vi har skickat ett mejl till den adress du angett, som kvitto på din registrering.

För att logga in anger du den epostadress och det lösenord du valde vid registreringen.