Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

En introduktionskurs om
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.


Logga in Skapa konto


Läs mer om uppdateringar som gjorts i kursen.
Bild

Mycket lärorik kurs som fått mig till att hela tiden vara medveten om att våld i nära relationer kan vara på flera olika känslomässiga plan för personer. Kursen har också bidragit till att mina behandlingsplaner kring vuxna har en större chans att få ett positivt utfall efter detta.

Sverker Pile
socialsekreterare, arbete och välfärdsförvaltningen, Kristianstad kommun

Bild

Hittills har inte våld i nära relation varit en naturlig del i socionomutbildningen och det har varit uppskattat att få mer förståelse och kunskap för området. Det var mycket givande för deltagare att ha diskussionerna under gruppspåret.

Eva Wallander
socialsekreterare, socialtjänsten, Bergs kommun

Bild

Jag tycker att kursen är väldigt bra för den ger alla oavsett tidigare kunskaper om våld en bra grund. Den är lättillgänglig, kostnadsfri och man kan gå den när man får tid, pausa och sen fortsätta. Som utbildare kan jag också använda den i utbildning för grupper.

Carina Frykman
Samordnare mot våld i nära relation Region Jämtland Härjedalen

Att använda kursen

Bild

För att använda kursen måste du skapa ett konto. Kursen fungerar både på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Bild

Kursen tar ungefär två till tre timmar att genomföra. Genom att du har skapat ett konto kan du när som helst pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Bild

Du får också ett innehåll som är anpassat efter din yrkesroll och dina förkunskaper. Du kan även göra kursen i grupp.

Bild

Du kan även göra kursen i grupp. Det finns ett anpassat gruppspår som du kan byta till (i kursen) och en manual med färdiga lektioner att använda.

Tack så mycket!

Du har nu skapat ett konto och kan börja använda utbildningen. Vi har skickat ett mejl till den adress du angett, som kvitto på din registrering.

För att logga in anger du den epostadress och det lösenord du valde vid registreringen.