Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

En introduktionskurs om
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.


Logga in Skapa konto


Läs mer om uppdateringar som gjorts i kursen.
Bild

När vi gjorde gruppspåret fick vi en gemensam kunskapsbas; samtalen flöt lätt och upplägget mötte uppskattning

Ann Björch
kurator, barn- och ungdomspsykiatrin, Region Jämtland/Härjedalen

Bild

Utbildningen tyckte jag var väldigt bra då det både var skriven text men även intervjuer med personer som jobbar med dessa frågor vilket gör att utbildningen känns mer verklighetsbaserad. Något som även var bra är att det fanns källhänvisningar så om man vill så kan man alltid läsa mer.

Christian Ringsten
biträdande enhetschef, socialtjänsten, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Bild

Hittills har inte våld i nära relation varit en naturlig del i socionomutbildningen och det har varit uppskattat att få mer förståelse och kunskap för området. Det var mycket givande för deltagare att ha diskussionerna under gruppspåret.

Eva Wallander
socialsekreterare, socialtjänsten, Bergs kommun

Att använda kursen

Bild

För att använda kursen måste du skapa ett konto. Kursen fungerar både på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Bild

Kursen tar ungefär två till tre timmar att genomföra. Genom att du har skapat ett konto kan du när som helst pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Bild

Du får också ett innehåll som är anpassat efter din yrkesroll och dina förkunskaper. Du kan även göra kursen i grupp.

Tack så mycket!

Du har nu skapat ett konto och kan börja använda utbildningen. Vi har skickat ett mejl till den adress du angett, som kvitto på din registrering.

För att logga in anger du den epostadress och det lösenord du valde vid registreringen.