Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

En introduktionskurs om
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.


Logga in Skapa konto


Läs mer om uppdateringar som gjorts i kursen.
Bild

Kursen är ett utmärkt verktyg för att skaffa sig övergripande kunskap om ämnet. Som blivande socionom är det särskilt viktigt att bredda sin förståelse och definition av våld för att frångå stereotypa bilder. Kursens upplägg med olika kapitel är smidigt och flexibelt.

Sanna Frykman
Socionomstuderande, Mittuniversitetet

Bild

Jag tycker att kursen är väldigt bra för den ger alla oavsett tidigare kunskaper om våld en bra grund. Den är lättillgänglig, kostnadsfri och man kan gå den när man får tid, pausa och sen fortsätta. Som utbildare kan jag också använda den i utbildning för grupper.

Carina Frykman
Samordnare mot våld i nära relation Region Jämtland Härjedalen

Bild

En väldigt bra utbildning där du oavsett bakgrund kan ta till dig av innehållet. Kursen ger dig kunskap om våld så att du i din yrkesroll sedan kan upptäcka en person som är utsatt.

Leif Clase
Verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen Östersund

Att använda kursen

Bild

För att använda kursen måste du skapa ett konto. Kursen fungerar både på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Bild

Kursen tar ungefär två till tre timmar att genomföra. Genom att du har skapat ett konto kan du när som helst pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Bild

Du får också ett innehåll som är anpassat efter din yrkesroll och dina förkunskaper. Du kan även göra kursen i grupp.

Bild

Du kan även göra kursen i grupp. Det finns ett anpassat gruppspår som du kan byta till (i kursen) och en manual med färdiga lektioner att använda.

Tack så mycket!

Du har nu skapat ett konto och kan börja använda utbildningen. Vi har skickat ett mejl till den adress du angett, som kvitto på din registrering.

För att logga in anger du den epostadress och det lösenord du valde vid registreringen.